BADANIA

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE:

  

PBS 938/2016 nt. System bezpieczeństwa i obronności polski – opracowanie teoretyczno-metodologiczne.

Kierownik projektu: dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT

Syntetyczny opis: Celem projektu jest opracowanie podstaw teoretycznych i metodologicznych badań systemów bezpieczeństwa i obronności Polski z uszczegółowieniem do poziomu podsystemów. W ramach projektowanych badań planuje się wykonać przegląd obecnego stanu wiedzy o systemach bezpieczeństwa i obronności oraz dokonać oceny merytoryczno-funkcjonalnej rozwiązań metodologicznych dotychczas wykorzystywanych w badaniach empirycznych tych systemów. Zidentyfikowane zostaną również prawno-administracyjne założenia organizacji państwa w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym wskazaniem roli obywatela w systemie obronności Polski.

KontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


ZAKOŃCZONE PROJEKTY BADAWCZE:

  

RMN 08-804/2016 nt. Awarie systemów elektroenergetycznych w kontekście obronności i bezpieczeństwa publicznego.

Kierownik projektu: dr Jakub ADAMKIEWICZ

Syntetyczny opis: Celem projektu było opracowanie modelu społeczności lokalnej funkcjonującej w warunkach rozległej i długotrwałej awarii elektroenergetycznej w problematyki obronności i bezpieczeństwa publicznego.

Uzyskane wyniki: W ramach prowadzonych projektu pogłębiono wiedzę na temat poszczególnych aspektów społecznych konsekwencji rozległych awarii elektroenergetycznych. Wyniki badań przedstawiono w artykułach opublikowanych w czasopismach naukowych o lokalnym i międzynarodowym zasięgu, w których zwraca się uwagę na problemy logistyczne, medyczne i porządku publicznego w obliczu badanego typu katastrofy technicznej. Wskazano również powiązania między systemami energetycznymi i obronnością oraz energetycznymi konsekwencjami konfliktów zbrojnych. W ramach publikowanych materiałów zwrócono również uwagę na ważną koncepcję energetyki zrównoważonej, jako modelu zwiększającego szansę unikania lub ograniczania skali niebezpiecznych awarii elektroenergetycznych.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

PBS 922/2015 nt. Samorząd terytorialny w pozamilitarnym systemie obronnym RP:

Kierownik projektu: dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT

Syntetyczny opis: Celem badań jest uzyskanie charakterystyki systemowej prawno-organizacyjnych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego w stanie pokoju, kryzysu i wojny.

Uzyskane wyniki: W ramach projektu zrealizowano badania terenowe w obrębie Województwa Mazowieckiego, z wykorzystaniem narzędzi i metod charakterystycznych dla nauk społecznych. Podstawę stanowiło 11 wywiadów z przedstawicielami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz samorządów powiatowych biegłych w sprawach organizacji i funkcjonowania systemu obronnego w Polsce. Badania jakościowe uzupełnione zostały demoskopowymi w postaci sondażu diagnostycznego metodą CAWI z udziałem 79 przedstawicieli samorządów gminnych zatrudnionych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa i obronności.

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano dane na temat ograniczeń i wad aktualnej organizacji systemu obronnego na poziomie samorządu terytorialnego (powiatowego i gminnego) w kontekście zwłaszcza barier prawnych oraz społecznych. Wnioski z analizy materiału wykorzystano w publikacji Samorząd terytorialny w pozamilitarnym systemie obronnym RP pod redakcją Zenona Trejnisa i Jakuba Adamkiewicza, podsumowującej wyniki przeprowadzonych badań.

Wnioski te skonfrontowane zostały również z przedstawicielami środowiska specjalistów i praktyków w zakresie obronności na poziomie samorządów terytorialnych podczas konferencji naukowo-szkoleniowej „Pozamilitarne przygotowania obronne, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa i obronności rzeczypospolitej polskiej /na przykładzie Woje-wództwa Mazowieckiego/” w Łochowie w dniach 30.11 - 01.12.2016 r. współorganizowanej przez Wydział Logistyki.

Wnioski z badań oraz z konferencji stanowią podstawę do przygotowania ekspertyzy w zakresie propozycji zmian prawno-organizacyjnych funkcjonowania systemu obronnego RP na poziomie samorządu terytorialnego.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.