INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 

„AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ”

 

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny.

 

Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom ubiegającym się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz audytu wewnętrznego oraz, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego. Są to także studia dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

 

Studia podyplomowe są realizowane w terminach od:

 

 • października do czerwca (9 miesięcy) lub
 • marca do stycznia (9 miesięcy).

 

Absolwenci studiów podyplomowych „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej”:

 

 • posiadają wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu systemu kontroli i audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki audytora, a także podstaw prawa handlowego, prawa administracyjnego i rachunkowości;
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW (Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej), prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW;
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.

 

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 

 • system kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej;
 • standardy audytu wewnętrznego i kodeks etyki audytora;
 • zarządzanie ryzykiem i planowanie w audycie wewnętrznym;
 • podstawy zarządzania organizacją – wybrane zagadnienia;
 • prawo administracyjne, kodeks pracy, prawo podatkowe, kodeks spółek handlowych – wybrane aspekty;
 • finanse i system finansów publicznych w Polsce i UE;
 • rachunkowość finansowa i budżetowa w aspekcie audytu i kontroli;
 • system kontroli finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwie;
 • sprawozdawczość i analiza jednostek gospodarczych;
 • kontrola zamówień publicznych – wybrane zagadnienia;
 • metodyka procesu audytu i kontroli;
 • audyt systemów informatycznych i projektów finansowych ze środków UE;
 • analiza śledcza i podstawy polityki antykorupcyjnej.

 

Kandydaci na studia podyplomowe powinni:

 

 • legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister).

 

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW (Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej).

 

 Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (w formule sobota-niedziela) w łącznym wymiarze 250 godzin lekcyjnych.

 

III edycja studiów rozpoczyna się z dniem 28 września 2019 roku o godzinie 8:00!

 

Zjazdy w semestrze zimowym 2019 odbywać się będą w następujących terminach:

 • 28 – 39 września 2019 r.
 • 12 – 13 października 2019 r.
 • 19 – 20 października 2019 r.
 • 26 – 27 października 2019 r.
 • 16 – 17 listopada 2019 r.
 • 23 – 24 listopada 2019 r.
 • 30 – 1 listopada/grudnia 2019 r.
 •   7 – 8 grudnia 2019 r.
 • 14 – 15 grudnia 2019 r.
 • 11 – 12 stycznia 2020 r.
 • 18 – 19 stycznia 2020 r.
 • 25 – 26 stycznia 2020 r.
 •   1 – 2 lutego 2020 r.

 

 Uprzejmie zawiadamiamy, że zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej” przyjmowane są do dnia 27 września 2019 roku. 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na przedmiotowe studia składa bezpośrednio w sekretariacie Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT (bud. 135 pok. 2.02, w godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, 00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 – z dopiskiem „Studia podyplomowe „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej” następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów;
 • ankietę zgłoszeniową (pobierz);
 • kopię potwierdzenia dokonanej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 PLN dokonanej na wskazane poniżej konto bankowe;
 • zdjęcie o wymiarach 3 x 4 cm oraz zapis cyfrowy zdjęcia;
 • ksero dowodu osobistego (awers i rewers).

 

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 

Cena za semestr studiów wynosi 2.150 PLN (na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Logistyki umożliwia rozłożenie czesnego za studia na raty).

 

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów uzyskać można u Kierownika Studiów Podyplomowych: dr. Mieczysława MAGIERSKIEGO (tel. 261-839-949 lub +48 506-119-707, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Adres do korespondencji:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

Z dopiskiem „Studia podyplomowe: Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej"

00–908 WARSZAWA ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2a

 

Konto bankowe:

Numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 z dopiskiem Audyt i Kontr. wew.org, subkonto 700-1500-40-006