INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 

„AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ”

 

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny.

 

Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom ubiegającym się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz audytu wewnętrznego oraz, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego. Są to także studia dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

 

Studia podyplomowe są realizowane w terminie od października do czerwca (9 miesięcy).

 

Absolwenci Studiów Podyplomowych „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej”:

 • posiadają wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu systemu kontroli i audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki audytora, a także podstaw prawa handlowego, prawa administracyjnego i rachunkowości;
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW (Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej), prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW;
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.

 

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 • System kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej;
 • Standardy audytu wewnętrznego i kodeks etyki audytora;
 • Zarządzanie ryzykiem i planowanie w audycie wewnętrznym;
 • Podstawy zarządzania organizacją – wybrane zagadnienia;
 • Prawo administracyjne, kodeks pracy, prawo podatkowe, kodeks spółek handlowych – wybrane aspekty;
 • Finanse i system finansów publicznych w Polsce i UE;
 • Rachunkowość finansowa i budżetowa w aspekcie audytu i kontroli;
 • System kontroli finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwie;
 • Sprawozdawczość i analiza jednostek gospodarczych;
 • Kontrola zamówień publicznych – wybrane zagadnienia;
 • Metodyka procesu audytu i kontroli;
 • Audyt systemów informatycznych i projektów finansowych ze środków UE;
 • Analiza śledcza i podstawy polityki antykorupcyjnej.

 

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni:

 • legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister);

 

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje:

 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW (Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej)
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych;
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

 Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (w formule sobota-niedziela) w łącznym wymiarze 246 godzin lekcyjnych w roku.

 

I edycja studiów rozpoczyna się z dniem 13 października 2018 roku o godzinie 8:00!!

 

Zjazdy w semestrze zimowym 2018/2019 odbywać się będą w następujących terminach:

 • 13 – 14 października 2018 r.
 • 27 – 28 października 2018 r.
 • 17 – 18 listopada 2018 r.
 • 24 – 25 listopada 2018 r.
 • 8 – 9 grudnia 2018 r.
 • 15 – 16 grudnia 2018 r.
 • 5 – 6 stycznia 2019 r.
 • 19 – 20 stycznia 2019 r.
 • 26 – 27 stycznia 2019 r.
 • 2 – 3 lutego 2019 r.

 

 Uprzejmie zawiadamiamy, że zgłoszenia kandydatów na Studia Podyplomowe „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej” przyjmowane są do dnia 05 października 2018 roku. 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na przedmiotowe studia składa bezpośrednio w sekretariacie Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT (bud. 135 pok. 2.02) lub za pośrednictwem poczty na adres Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, 00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 – z dopiskiem „Studia podyplomowe „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej” następujące dokumenty:

 

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 

Cena za semestr studiów wynosi 1850 zł (na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Logistyki umożliwia rozłożenie czesnego za studia na raty).

 

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów uzysjać można u Kierownika Studiów Podyplomowych: dr. Mieczysława MAGIERSKIEGO (tel. 261-839-949, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub w sektetariacie Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności: tel.: 261  839 432, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Adres do korespondencji:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

Z dopiskiem „Studia podyplomowe: Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej "

00–908 WARSZAWA ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2a

 

Konto bankowe:

Numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 z dopiskiem Audyt i Kontr. wew.org, subkonto 700-1500-40-006