INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 

„SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA”

 

Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez specjalnie opracowany program studiów, który przygotuje słuchaczy do podejmowania samodzielnych, merytorycznych decyzji oraz nawiązywania współpracy i podejmowania działań, zwłaszcza na rzecz samorządu terytorialnego w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Oferowany program studiów dostosowany został do specyficznych wymagań związanych z obszarem wiedzy w zakresie systemu obronnego państwa, obrony i ochrony obywateli  i obejmuje trzy grupy (moduły) zajęć (wykłady, ćwiczenia, gry decyzyjne). Studia na tym kierunku łączą wiedzę z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych, organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych występujących w systemie obronności i bezpieczeństwa państwa. Wiedza zaś zdobyta w czasie tych studiów pozwali poznać, zarówno system obronny państwa, zadania i rolę podmiotów zarządzających tym systemem, jak i zasady jego planowania i finansowania, w określonych stanach funkcjonowania państwa.

 

Studia podyplomowe są realizowane w terminie od października do czerwca (9 miesięcy).

 

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 • teorię obronności i bezpieczeństwa,
 • zarządzanie kryzysowe i logistykę w sytuacjach kryzysowych,
 • prognozowanie i symulacje sytuacji kryzysowych
 • finansowanie zadań obronnych,
 • przygotowań obronnych,
 • przemysłowy potencjał obronny i gospodarkę narodową w czasie mobilizacji i w stanach nadzwyczajnych
 • system kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej;
 • świadczenia rzeczowe i osobowe na rzecz obronności,
 • bezpieczeństwa energetycznego, imprez masowych czy też ratownictwa medycznego.

 

 Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni:

 • legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister).

  

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje:

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych;
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  

Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (weekendowych zjazdów) w wymiarze 242 godzin lekcyjnych w roku.

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgłoszenia kandydatów na Studia Podyplomowe „Samorząd terytorialny w systemie obronnym państwa” przyjmowane są do dnia 01 października 2018 roku.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki, bud. 135, pok. nr 2.02 lub listownie na adres Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, 00-908 Warszawa 49, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 – z dopiskiem: „Studia podyplomowe: „Samorząd terytorialny w systemie obronnym państwa”. 

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Cena za semestr studiów wynosi 2100 zł (na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Logistyki umożliwia rozłożenie czesnego za studia na raty).

 

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów udziela Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Mirosław MARCINIAK (tel. 261 839 426, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

 

Adres do korespondencji:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

Z dopiskiem „Studia podyplomowe: Samorząd terytorialny w systemie obronnym państwa"

00–908 WARSZAWA ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2a